De Vergelding

19-11-2021 00:25

Deel II  “De Vergelding”

 Wat vooraf ging

 

Violetta keert, overmand door verdriet, terug naar Nederland waar ze voor enkele jaren in een Friese psychiatrische kliniek wordt opgenomen. Na haar ontslag besluit ze, op uitnodiging van Herbert de Vaux en Berthold Schaapman, nog eenmaal terug te keren naar haar jachtgebied waar ze een passionele vorm van haat ontwikkelt als ze denkt te weten wie de dader is van de moord op haar man. Echter, ze is niet meer bij machte om te relativeren en stort zichzelf en anderen in het ongeluk.

 

Het verhaal beschrijft de vastberadenheid van een vrouw die verblind door haat, een roekeloze jacht begint op diegene waarvan zij meent dat die haar leven heeft geruïneerd. Daarbij schuwt ze geen enkel middel dat de jacht haar biedt. Uiteindelijk grijpt de natuur in.