Boek De Vergelding

De Nederlandse jachtheer, Jacques in ’t Gooi, leefde op een landgoed annex jachtrevier diep in de bossen van de Uckermark in het voormalige Oost-Duitsland waar zijn naïeve vrouw Violetta de Wit, wonende in Nederland om de kost te verdienen, hem regelmatig bezocht. Hij leidde een anoniem dubbelleven waarin financiële uitbuiting van vrouwen, oplichting van vrienden en kennissen centraal stond. Hieraan kwam abrupt een einde toen hij na een drijfjacht dood op een jachtkansel werd aangetroffen. Forensisch onderzoek toonde aan dat hij tijdens die jacht in het bos opzettelijk door een kogel werd getroffen.

Toch werd de moord, ondanks de inspanningen van de deskundige en gedreven inspecteur Friedhelm Wolff wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs nooit opgelost. Wel waren er verdenkingen en werd aangetoond dat In ’t Gooi eerder betrokken moest zijn geweest bij de dood van zijn jachtopziener, de vader van Esther Anna Neuman, zijn voormalige Duitse levensgezellin. Het gerucht dat zij de moordenares was, werd echter nooit bewezen.

Nu, vijf jaar later, leeft Graaf von Falkenhagen zu Feldberg, oorspronkelijk eigenaar van het landgoed, met zijn geliefde Esther Anna Neuman een betrekkelijk ongestoord bestaan. Het schitterende karakteristieke, deels uit veldstenen opgetrokken jachthuis, heeft de graaf na de Tweede Wereldoorlog weer teruggekregen van de overheid. Direct na de moord op Jacques in ’t Gooi waren de Graaf en zijn partner naar Petersburg verhuisd om enige jaren later weer terug te keren om het jachthuis  te gaan wonen ten behoeve van de jacht. Sindsdien leefden ze daar een enigszins terug getrokken liefdevol bestaan.

Violetta de Wit keerde kort na de moord op haar man als eenzame weduwe terug naar Nederland. Zij kon door ernstige financiele problemen veroorzaakt door haar aan oniomanie lijdende man, In 't Gooi, het jachthuis met grote huurschulden niet meer aanhouden. Sindsdien is ze een geestelijk wrak totdat ze ontslagen wordt uit een psychiatrische kliniek en belust is om de moordenaar van haar man te wreken. Als ze een vermoeden krijgt wie dat is bedenkt ze een ingenieus plan.


Berthoo Lammers